Onderwijs is meer dan alleen lesgeven in rekenen en taal, een kind op de basisschool moet veel meer ontwikkelen dan alleen basisvakken. Het is onze taak om alle leerlingen een zo goed mogelijke plaats in de maatschappij te leren vinden. Op Het Kofschip pakken we dit gestructureerd aan. Zo hebben we onze missie, visie, ambitie en kernwaarden helder geformuleerd. Dit zit verweven in onze pijlers en onze manier van lesgeven. Wij bieden bijvoorbeeld binnen onze rijke leeromgeving in alle leerjaren veel kunst, cultuur en sport aan. Daardoor zijn de kinderen van Het Kofschip uniek. Ze hebben deze ontwikkeling jarenlang doorlopen en dit heeft hen een creatieve en oplossingsgerichte handelwijze opgeleverd.

Onze volledige missie, visie, ambitie en kernwaarden leest u hier terug.