Continurooster

Op Het Kofschip wordt gewerkt met een continurooster: een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces. Samen eten en spelen maakt onderdeel uit van het lesrooster. Dit betekent dat de kinderen ‘s morgens naar school komen en tussen de middag (11.45 uur) in de eigen groep, samen met de leerkracht, lunchen. Na het eten wordt nog 30 minuten buiten gespeeld. Bij erg slecht weer blijven de kinderen natuurlijk binnen. Er is genoeg speelgoed aanwezig om de pauze, op welke manier dan ook, samen leuk door te brengen. De middaglessen beginnen om 12.30 uur en eindigen om 14.30 uur. Zo is er nog genoeg tijd om ‘s middags te spelen met vriendjes of te sporten.

 

Schooltijden

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1 & 2 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30 08.15 – 12.00 08.15 – 14.30 Geen school
Groep 3 t/m 8 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30 08.15 – 12.00 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30

 

Vakantierooster: regio Zuid

Herfstvakantie 16-10-2017 t/m 20-10-2017
Kerstvakantie 22-12-2017  t/m 05-01-2018
Voorjaar (incl. Carnaval) 12-02-2018 t/m 16-02-2018
Goede Vrijdag + 2e Paasdag 30-03-2018  en 02-04-2018
Meivakantie incl.Koningsdag en Bevrijdingsdag 27-04-2018 t/m 11-05-2018
2e Pinksterdag 21-05-2018
Zomervakantie 09-07-2018 t/m 17-08-2018

 

Studiedagen

Op de volgende dagen zijn alle kinderen van Het Kofschip vrij.

 • Maandag 19 februari 2018
 • Woensdag 21 maart 2018
 • Vrijdag 18 mei 2018
 • Vrijdag 22 juni 2018

Vrije middagen vanaf 12.00 uur

 • Maandagmiddag 5 december 2017
 • Vrijdagmiddag 22 december 2018
 • Vrijdag 9 februari 2018
 • Vrijdag 20 april 2018 (Koningsspelen, alleen  groep 1 t/m 4)
 • Vrijdagmiddag 6 juli 2018

 

Terugkomdagen en compensatiedagen voor de kleuters

Terugkomdagen zijn vrijdagen waarop de kleuters normaliter vrij zijn:

 • Vrijdagochtend 22 december 2017
 • Vrijdag 9 februari 2018 (Carnaval)
 • Vrijdag 20 april 2018 (Koningsspelen)
 • Vrijdagochtend 6 juli 2018 (laatste schooldag)

 

De compensatiedagen voor de kleuters zijn bedoeld ter compensatie van de terugkomdagen. Alleen de kleuters hebben die dagen vrij. De dagen zijn:

 • donderdag 26 april
 • dinsdag 22 mei