Continurooster

Op Het Kofschip wordt gewerkt met een continurooster: een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces. Samen eten en spelen maakt onderdeel uit van het lesrooster. Dit betekent dat de kinderen ‘s morgens naar school komen en tussen de middag (11.45 uur) in de eigen groep, samen met de leerkracht, lunchen. Na het eten wordt nog 30 minuten buiten gespeeld. Bij erg slecht weer blijven de kinderen natuurlijk binnen. Er is genoeg speelgoed aanwezig om de pauze, op welke manier dan ook, samen leuk door te brengen. De middaglessen beginnen om 12.30 uur en eindigen om 14.30 uur. Zo is er nog genoeg tijd om ‘s middags te spelen met vriendjes of te sporten.

 

Schooltijden

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1 & 2 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30 08.15 – 12.00 08.15 – 14.30 Geen school
Groep 3 t/m 8 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30 08.15 – 12.00 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30

 

Vakantierooster: regio Zuid

Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019  t/m 03-01-2020
Voorjaar (incl. Carnaval) 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 10-04-2020 en 13-04-2020
Meivakantie incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag

Hemelvaartsdag en vrije vrijdag

27-04-2020 t/m 08-05-2020

21-05-2020 en 22-05-2020

2e Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020

 

Studiedagen

Op de volgende dagen zijn alle kinderen van Het Kofschip vrij.

 • Maandag 10 februari 2020
 • Woensdag 25 maart 2020
 • Vrijdag 29 mei 2020
 • Vrijdag 26 juni 2020

Vrije middagen vanaf 12.00 uur

 • Donderdagmiddag 5 december 2019
 • Vrijdagmiddag 20 december 2019
 • Vrijdag 21 februari 2020
 • Vrijdag 17 april 2020 (Koningsspelen, alleen  groep 1 t/m 4)
 • Vrijdagmiddag 10 juli 2020

 

Terugkomdagen voor de kleuters

Terugkomdagen zijn vrijdagen waarop de kleuters normaliter vrij zijn

 • Vrijdag  21 februari 2020  (Carnaval)
 • Vrijdag 17 april 2020 (Koningsspelen) Vanaf 9.30 uur
 • Vrijdag 10 juli 2020 (laatste schooldag)