Continurooster

Op Het Kofschip wordt gewerkt met een continurooster: een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces. Samen eten en spelen maakt onderdeel uit van het lesrooster. Dit betekent dat de kinderen ‘s morgens naar school komen en tussen de middag (11.45 uur) in de eigen groep, samen met de leerkracht, lunchen. Na het eten wordt nog 30 minuten buiten gespeeld. Bij erg slecht weer blijven de kinderen natuurlijk binnen. Er is genoeg speelgoed aanwezig om de pauze, op welke manier dan ook, samen leuk door te brengen. De middaglessen beginnen om 12.30 uur en eindigen om 14.30 uur. Zo is er nog genoeg tijd om ‘s middags te spelen met vriendjes of te sporten.

 

Schooltijden

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1 & 2 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30 08.15 – 12.00 08.15 – 14.30 Geen school
Groep 3 t/m 8 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30 08.15 – 12.00 08.15 – 14.30 08.15 – 14.30

 

Vakantierooster: regio Zuid

Herfstvakantie 15-10-2018 t/m 19-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018  t/m 04-01-2019
Voorjaar (incl. Carnaval) 04-03-2019 t/m 08-03-2019
Goede Vrijdag 19-04-2019
Meivakantie incl. 2e Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag

Hemeldvaartsdag en vrije vrijdag

22-04-2019 t/m 03-05-2019

30-05-2019 en 31-05-2019

2e Pinksterdag 10-06-2019
Zomervakantie 08-07-2019 t/m 16-08-2019

 

Studiedagen

Op de volgende dagen zijn alle kinderen van Het Kofschip vrij.

 • Vrijdag 21 en maandag 24 september 2018
 • Maandag 18 februari 2019
 • Woensdag 27 maart 2019
 • Vrijdag 24 mei 2019
 • Vrijdag 21 juni 2019

Vrije middagen vanaf 12.00 uur

 • Vrijdagmiddag 21 december 2018
 • Vrijdag 1 maart 2019
 • Vrijdag 12 april 2019 (Koningsspelen, alleen  groep 1 t/m 4)
 • Vrijdagmiddag 5 juli 2019

 

Terugkomdagen voor de kleuters

Terugkomdagen zijn vrijdagen waarop de kleuters normaliter vrij zijn

 • Vrijdag  1 maart 2019  (Carnaval)
 • Vrijdag 12 april 2019 (Koningsspelen)
 • Vrijdagochtend 5 juli 2019 (laatste schooldag)