Op Het Kofschip zien we ouders als partners. Via verschillende organen proberen we het contact tussen ouder en school actief te houden. Hieronder enkele voorbeelden.

De oudervereniging van OBS Het Kofschip: leuke activiteiten organiseren

De oudervereniging organiseert samen met het team allerlei leuke activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, carnaval, het schoolreisje, de sportdag, etc. Om de taken te verdelen, zijn er meerdere werkgroepen. Zo’n werkgroep, meestal bestaand uit ouderverenigingsleden en teamleden, organiseert een activiteit. Bijna altijd vragen we (en krijgen we gelukkig) hulp van andere ouders.

De oudervereniging behartigt ook de belangen van de ouders en kan als klankbord fungeren voor de Medezeggenschapsraad. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en worden op school of digitaal gehouden. De data staan op het kalenderblad van de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief komt elke eerste maandag van de maand uit.

Elk najaar wordt er een ledenvergadering gehouden. Tijdens deze ledenvergadering wordt door de oudervereniging verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar en wordt de begroting van het nieuwe jaar besproken.  Alle informatie en stukken over deze ledenvergadering zijn te vinden onder het item: documenten.

Ouderbijdrage voor activiteiten

Momenteel bedraagt de ouderbijdrage voor een heel schooljaar € 20,- per kind. Voor het schoolreisje wordt een aparte bijdrage van € 25,00 gevraagd.

 

Samenstelling oudervereniging 2022-2023

Voorzitter: Andrea Schuil

Secretaris: Jolanda Witjes

Penningmeester: Ester Rios Montoya

Overige leden:

Janneke Idema, Jessica van Wissen, Melanie Wichers,  Jane Stuart, Shanty Kampschreur en Mandy van der Geugten.

Actief Ouderschap

Met Actief Ouderschap willen we de banden tussen school en thuis versterken. Samen dragen we zorg voor de opvoeding van kinderen. We voeren actief overleg ter verbetering van de ontwikkeling van een kind. Zie ook de pagina ‘Onderwijs op maat’ voor meer info over Actief Ouderschap.

 

Medezeggenschapsraad

Lees hier meer.