Op Het Kofschip zien we ouders als partners. Via verschillende organen proberen we het contact tussen ouder en school actief te houden. Hieronder enkele voorbeelden.

De ouderraad: leuke activiteiten organiseren

De ouderraad organiseert samen met het team allerlei leuke activiteiten op school, zoals het sinterklaasfeest, de kerstmaaltijd, het verkleedfeest, het schoolreisje, de sportdag, etc. Om de taken te verdelen, zijn er meerdere werkgroepen. Zo’n werkgroep, meestal bestaand uit twee teamleden en twee ouderraadsleden, organiseert een activiteit. Bijna altijd vragen we (en krijgen we gelukkig) hulp van andere ouders.

De ouderraad behartigt ook de belangen van de ouders en kan als klankbord fungeren voor de Medezeggenschapsraad. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en worden op school gehouden. De data staan op het kalenderblad van het infobulletin en op de kalender van deze website.

Ouderbijdrage voor activiteiten

Momenteel bedraagt de ouderbijdrage voor een heel schooljaar € 20,- per kind. Voor het schoolreisje wordt een aparte bijdrage van € 22,50,- gevraagd.

Samenstelling ouderraad 2019-2020

Voorzitter: Andrea Schuil

Secretaris: Claudia Aalbers

Penningmeester: Ester Rios Montoya

Overige leden:

Annemarie van Loenen,  Miranda Koskamp, Kim van Kempen, Monique Ligterink en Pieter Bas Zwiers.

Actief Ouderschap

Met Actief Ouderschap willen we de banden tussen school en thuis versterken. Samen dragen we zorg voor de opvoeding van kinderen. We voeren actief overleg ter verbetering van de ontwikkeling van een kind. De avonden dat we samenkomen in het teken van Actief Ouderschap staan vermeld in het infobulletin. Zie ook de pagina ‘Onderwijs op maat’ voor meer info over Actief Ouderschap.

 

Medezeggenschapsraad

Lees hier meer.