Op Het Kofschip is er veel aandacht voor kunst, cultuur en sport. Onze gangen, onze muren, onze hoofden en onze lessen zijn doordrenkt van kunst en cultuur. Kunst zet kinderen aan het denken en geeft een frisse blik op de wereld. Bij Arts & Activities, onze overkoepelende term voor de vakken tekenen, handvaardigheid en drama, worden creatieve en sociaal-emotionele talenten aangeboord en verder ontwikkeld. Veel aandacht is er ook voor sport. Wie sport en beweegt voelt zich fitter en leert spelenderwijs tal van vaardigheden. Denk aan motorische vaardigheden, maar ook aan sociale vaardigheden als samenwerken, prioriteiten stellen en omgaan met teleurstellingen. Door te sporten worden kinderen weerbaarder en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Met onze gespecialiseerde docenten én vakdocenten halen we het beste in de leerlingen naar boven. Plezier, zelfontplooiing en creativiteit staan hierbij hoog in het vaandel. Hieronder lees je uitgebreid wat cultuur- en sporteducatie precies inhoudt en hoe we dit toepassen op onze school.

 

Het belang van cultuureducatie: jezelf leren uiten

Door cultuureducatie krijg je de kans je eigen identiteit te ontdekken en te behouden. Het bevordert de brede ontwikkeling van een kind en het stimuleert creativiteit en probleemoplossend denken. We willen daarom actieve, enthousiaste cultuurparticipatie uitdragen en stimuleren. We bieden een zo breed mogelijk aanbod van kunst en cultuuractiviteiten en zijn hier met hoofd, hart en handen mee bezig. De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om hun gevoelens en ervaringen uit te drukken en te communiceren. Bij de kunstzinnige vakken krijgen kinderen de kans iets van zichzelf te laten zien. Dit geeft hen zelfvertrouwen en versterkt hun gevoel van autonomie. Het is belangrijk dat leerlingen zich in een veilig klimaat kunstzinnig durven te uiten en respectvol omgaan met eigenheid van anderen. Op Het Kofschip doen we het volgende aan cultuureducatie.

 

Arts & Activities: een middagvullend kunstprogramma

Naast de ruimte voor muziek en tekenen in ons standaard curriculum, staat wekelijks een middag in het teken van Arts & Activities. Groep 3 t/m groep 8 krijgen dan anderhalf uur les in tekenen, handvaardigheid, textiel, muziek, drama of techniek. Onze leerkrachten maken gebruik van elkaars expertise en daardoor krijgen de leerlingen een gevarieerd en doordacht aanbod van creatieve vakken. Op de Wall of Fame worden de kunstwerken van kinderen elke maand in het zonnetje gezet.

Kunststromingen die interdisciplinair aan bod komen

Drie à vier keer per jaar kiezen we een kunststroming waaraan we werken. Zo’n periode duurt zes weken, precies even lang als een ronde Arts & Activities. In die zes weken verwerken alle groepsleerkrachten elementen uit de kunststroming in hun reken-, taal- en wereldoriëntatielessen. Leraren proberen hun vakken aan te laten sluiten bij de stroming. Uiteraard staan de lessen Arts & Activities in deze periode ook in het teken van de gekozen stroming. 

Muziek: meer dan een wekelijkse les

Alle kinderen in groep 5 en 6 bespelen een instrument. We hebben een schoolkoor en een schoolorkest. Zij treden regelmatig op, bijvoorbeeld tijdens de Kerstviering. Verder organiseren we jaarlijks een Talentenfestival.

Bieb op school

Op Het Kofschip maken we gebruik van het project ‘de Bibliotheek op school’. Dit een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Via een digitaal portaal op onze website kunnen leerlingen leestips krijgen, informatie opzoeken over boeken en deze reserveren. Ook bezoeken we jaarlijks de lokale bieb en organiseren we activiteiten rond de Kinderboekenweek.

 

Overige cultuuractiviteiten

We besteden aandacht aan dans en poëzie en groep 8 sluit haar schoolloopbaan af met een musical. Daarnaast  bezoeken we jaarlijks het theater, de bioscoop en een museum. Onze cultuurcoördinator onderhoudt de contacten met aanbieders van eventuele voorstellingen en is lid van het Cultuurnetwerk.

 

Een echte sportschool

Wie sport en beweegt voelt zich fitter en leert spelenderwijs tal van vaardigheden. Denk aan motorische vaardigheden, maar  ook aan sociale vaardigheden als samenwerken, prioriteiten stellen en omgaan met teleurstellingen. Door te sporten worden kinderen weerbaarder en krijgen ze meer zelfvertrouwen.Naast de wekelijkse sportlessen doen we aan vele toernooien mee. Denk aan volleybal, tafeltennis, Cruyff courts toernooi, korfbal, schaken, dammen en badminton. Ook doen we elk jaar mee aan de Koningspelen, de avondvierdaagse en hebben we een gezamenlijke zwemdag rond Pasen. Zo won ons meidenteam het EK Cruyff Courts 5 tegen 5 toernooi in Barcelona!

Links kunst- en tekenlessen