Meer dan ooit leven we in een digitaal tijdperk. Een kind weet van jongs af aan om te gaan met tablets, telefoons en computers, soms zelfs beter dan zijn ouders! We vinden het belangrijk dat we ons onderwijs hierop afstemmen. Naast bewezen effectieve, bestaande lesmethodes maken we gebruik van de modernste digitale en technologische mogelijkheden. Zo gebruiken we leermiddelen die intuïtief voelen voor de leerlingen en het leerproces verrijken. Daarnaast besteden we aandacht aan hoe om te gaan in deze digitale wereld. Wat zijn de gevaren en plezieren van online zijn? Hieronder lees je uitgebreid welke digitale middelen en methodes wij gebruiken en hoe we dit toepassen op onze school.

 

Snappet: intuïtief digitaal te werk

De tijd dat we alleen met krijt op een bord schreven, is al lang voorbij. Tegenwoordig werken we met digitale borden en Snappet. Snappet is een soort tablet waarop kinderen opdrachten maken die aansluiten bij de les. De computer van de leerkracht, waarop alle tablets zichtbaar zijn, analyseert resultaten terwijl de kinderen aan het werk zijn. Dit geeft de leraar de mogelijkheid om kinderen die moeite hebben gelijk te ondersteunen en kinderen die meer uitdaging nodig hebben, die te geven.Het geeft onze leraren de mogelijkheid adaptief onderwijs te geven: een unieke aanpak die aansluit bij de behoeften van het kind. Smartboard: interactief les. Het werken met Snappet versterkt het werk van onze leraren en voelt tegelijkertijd heel intuïtief aan voor leerlingen.

Door middel van Smartboards zijn we meer dan ooit in staat interactieve lessen te geven. Filmpjes en foto’s zijn met een simpele muisklik in te zetten en geven onze lessen een extra dimensie. Zo spreken onze lessen meer tot de verbeelding en worden kinderen enthousiast voor het onderwerp.

Mediawijsheid: goed en veilig omgaan met (sociale) media en internet

Actief burgerschap richt zich niet alleen op actieve deelname aan de maatschappij, maar ook op een verantwoorde deelname aan de digitale wereld. In november besteden we hier ruim aandacht aan tijdens de Week van de Mediawijsheid. Kinderen leren dan de competenties om goed en veilig om te gaan met (sociale) media en internet. Denk hierbij aan online pestgedrag, wat zet je wel en niet online, online vertrouwen, etc. In samenwerking met diverse aanbieders en/ of onderwijsinstellingen organiseren wij regelmatig een ouderavond om ouders te informeren over het online gedrag van kinderen.

Komend schooljaar zijn we van plan een ‘vlogproject’ op te zetten, om kinderen bij deze recente digi-trend te ondersteunen.