Vacature MR

Er is op dit moment een vacature vrij voor een ouderlid in de Medezeggenschapsraad.

Wie zijn wij?

De MR is een groep personen waarin de leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn.

Wat doen we?

We vergaderen regelmatig, waarbij we zaken bespreken als het gebouw (verbouw/nieuwbouw), het schoolplan en de financiën. Een volledige lijst van taken en bevoegdheden van de MR ligt op school ter inzage.

Wie zoeken we?

Betrokken ouders die de belangen van ouders, kinderen en personeel van de school willen behartigen.

Heeft u interesse?

De vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent dan ook van harte welkom om eens bij een vergadering aan te schuiven om te zien en horen hoe medezeggenschap werkt. De vergaderdata voor dit jaar zijn: 24 oktober, 20 november, 17 januari, 4 april en 5 juni. Nadere informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de MR Karin Wienholts (moeder van Sjoerd groep 8) of via MR@het-kofschip.nl.