Informatiebrief leerplicht 2017

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre heeft de volgende informatiebrief opgesteld m.b.t. de leerplicht en uitzonderlijk verlof.