Het Kofschip is een gecertificeerde Kanjerschool. Kanjertraining staat voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Met de Kanjertraining wordt sociale rust geborgd, zodat kinderen zich kunnen richten op het verwerven van kennis, kunde en sociale vaardigheden. Onderwijs is meer dan alleen rekenen en taal. Een kind brengt een groot deel van zijn tijd op school door en wordt hier dan ook grotendeels gevormd worden voor deelname aan de maatschappij. We maken kinderen op de basisschool toekomstbestendig en toekomstbehendig. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we met afval om? Wat doen we aan pesten? Wat zijn onze waarden en normen? Hoe kunnen we bijdragen aan een betere wereld? Dit zijn enkele vraagstukken die we op Het Kofschip systematisch behandelen door te onderwijzen in Actief Burgerschap en doordat we een gecertificeerde Kanjerschool zijn. Hieronder lees je uitgebreid wat beide precies inhouden en hoe we dit toepassen op onze school.

Kanjerschool: methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind

Sinds 2010 is Het Kofschip een gecertificeerde Kanjerschool. Tijdens de lessen Kanjertraining leren we de kinderen over samenwerking, vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Er zijn negen thema’s die jaarlijks aan bod komen in de Kanjerlessen + bijbehorende spelletjes. Maar ook buiten deze thema’s en lessen blijven we gefocust op Kanjergedrag, de hele dag door. Zo doen we vertrouwensoefeningen, groepsvormende activiteiten en hanteren we een Kanjer veiligheidsplan in het geval van pesterijen. We voeren gesprekken over waarden en normen en de schoolregels; deze worden opgesteld door leerlingen samen met de groepsleerkracht. Elke groep heeft een eigen groepscontract, hier houden we ons aan. Via onder andere drama leren kinderen hun gevoelens te uiten; hier lees je daar meer over.

Download hier het volledige Kanjerbeleid

 

Actief burgerschap: houding en vaardigheden voor een actieve rol in de eigen leefomgeving

Op het Kofschip vinden we het belangrijk dat we kinderen klaarstomen voor hun deelname aan de maatschappij. Sinds 2006 zijn we als basisschool verplicht om, naar eigen inzicht, aandacht aan burgerschap te besteden. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit hiervan. Onze lessen brengen jonge burgers de houding, vaardigheden en basiskennis bij die nodig is om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Leerlingen maken kennis met democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis wordt actief onderwezen door te oefenen in de praktijk

Op het Kofschip geven we onder andere aandacht aan:

  • Goede doelen: we zetten ons jaarlijks in voor meerdere goede doelen zoals Giro 555, Jantje Beton, Schoenmaatje, Kinderpostzegels, etc. In december zamelen groep 7 en 8 elk jaar statiegeldflessen in voor Serious Request. Tot slot onderhouden wij ook contacten met de Voedselbank. 
  • Ouderenzorg: ter gelegenheid van de Nationale Pannenkoekendag bakken we pannenkoeken voor de bewoners van het lokale verpleeghuis en andere oudere inwoners van Zevenaar. De kleutergroepen gaan daarnaast meerdere keren per jaar op ouderenbezoek of ontvangen de ouderen op school.  
  • Actie Nederland Schoon: we zetten ons in voor een schonere omgeving door leerlingen de omgeving rond school van afval te ontdoen. Op deze manier maken we de leerlingen bewust van zwerfafval.
  • Politiek: tijdens de verkiezingen verandert onze school in een stembureau en krijgen we voorlichting van de medewerkers van het stembureau. Leerlingen van de bovenbouw mogen dan altijd een kijkje nemen om zo te zien hoe democratie werkt.