Schoolinfo

Het Kofschip is een openbare basisschool in Zevenaar. De school staat tegenover het Lentebad aan de Platanenlaan.
Wij zijn kleinschalig en betrokken. Op Het Kofschip word je gezien.
 
Het Kofschip is een kanjerschool, waar kinderen in wederzijds respect onderwijs krijgen.
Op Het Kofschip staat het kind voorop. Het krijgt uitdagend onderwijs dat past bij zijn niveau.
Daarbij is er ruim aandacht voor creativiteit, muziek en bewegingsonderwijs, deze vakken worden gegeven door vakleerkrachten.

Wij hebben al jaren een continurooster. Het leer- en ontwikkelingsproces bij ons op school is ononderbroken. Het samen eten en spelen maakt deel uit van het lesrooster. Alle kinderen eten in hun eigen klaslokaal met hun eigen juf of meester.
Voor de kinderen is dit erg gezellig. Werkende ouders hoeven geen oppas te regelen voor tussen de middag en het voordeel voor de kinderen is dat ze ‘s middags eerder naar huis kunnen. Dus, meer tijd om te spelen of naar een club te gaan! Een aparte overblijfregeling is dan ook niet nodig.

 

Bijlage(n)