Kalender

Actiedag 'Op voeten en fietsen naar school'

Groep 7-8 naar Z@pplive

Informatieavond groep 5-6

MR vergadering

Groep 3-4 op natuurontdekkings- tocht

Meester Joram in groep 5-6

Informatieavond groep 0-1

Start schoolfruit

Actie Jantje Beton door groep 5-6

Informatieavond groep 3-4

Juf Inge in groep 7-8

Informatieavond groep 6-7

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 2-3

Start Kinderpostzegels groep 7 en 8

Meester Thé laatste werkdag

OR vergadering

Invaller in groep 7-8

Dag van de leraar

Eerste schooldag Infobulletin augustus verschijnt

Schoolfotograaf

Hoofdluiscontrole

Infobulletin komt uit

Start plusklas

Groep 8 school

Infobulletin komt uit

Tussengesprekken op aanvraag of uitnodiging groep 0-1 t/m 7

Eerste schooldag

Hoofdluiscontrole Infobulletin augustus verschijnt

OR-vergadering

Schoolfotograaf

Wieltjesdag voor groep 3 t/m 8 Nog geen gym

Start plusklas

Kamp groep 8 Juf Laura gaat hele week mee op kamp

Infobulletin september verschijnt

Juf Laura vrij

Meester Joram in groep 6-7

MR vergadering Platanenlaan

Juf Laura vrij

Meester Joram in groep 5-6

Informatieavond groep 1-2

Informatieavond groep 6-7

Actiedag ‘Op voeten en fietsen naar school’

Juf Laura vrij

Meester Joram in groep 5-6

Informatieavond groep 4/5

Juf Irma in groep 3-4

Start Kinderpostzegels Groep 8

OR vergadering

Juf Karen in groep 3-4

Speelgoedmiddag groep 1-2

Afsluiting kinderboekenweek met bij goed weer een sportdag

MR vergadering

Contactavond alle groepen

Infobulletin komt uit

Nationaal schoolontbijt

Streetwise - verkeersprogramma van de ANWB

Kinderen mogen schoen meenemen

Doe-avond Sinterklaas

Infobulletin komt uit

Sinterklaas op school tot 12 uur

's Middags alle groepen vrij

Verjaardag meester Willem

OR vergadering

Doe-avond kerst

Kerstmaaltijd alle groepen

Kleuters naar school. Alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij

MR vergadering

Nationaal voorleesmoment

Infobulletin komt uit

Rapport groep 3-8

Contactavond groep 0-1 t/m 7 12 februari gezamenlijk

OR vergadering

Verkleedfeest overdag groep 0-1 t/m 4

Carnaval 's avonds groep 5 t/m 8

infobulletin komt uit

OR vergadering

Infobulletin komt uit

Infobulletin komt uit

Verjaardag juf Heidy

MR vergadering

Verjaardag meester Joram

Verjaardag juf Inge

Pasen ’s middags groep 0-1 t/m 3

Zwemmen ’s middags groep 4-8

Goede Vrijdag - vrije dag

MR vergadering Platanenlaan

OR vergadering

MR vergadering

Studiedag, vrije dag groep 3 t/m 8

Hemelvaart donderdag en vrijdag vrij

Infobulletin juni en juli komt uit

Tweede Pinksterdag vrij

MR vergadering

Vrije dag kleuters groep 0/1 en 2

OR vergadering

Eindgesprekken op aanvraag of uitnodiging groep 0-1 t/m 6

Entreegesprekken groep 7

Wenmiddag - groep 0-1 t/m 7

Juffen dag groep 1-4

LOVS uitdraai mee groep 1-2

Rapport groep 3–8

LOVS uitdraai mee

Verjaardag juf Ton

Afscheidsochtend groep 8 verzorgd door groep 0-1 t/m 7

Musical groep 8 overdag voor groep 0-1 t/m 7

Musical groep 8 voor ouders en belangstellenden

Afscheidsavond na musical voor ouders en leerlingen groep 8

Bioscoop groep 0-1 t/m 7

Start zomervakantie groep 0-1 t/m 7

Informatieavond groep 3-4

Infobulletin komt uit

Spelletjesochtend georganiseerd door PABO studenten groep 3 t/m 8

Verjaardag juf Bettina en juf Rosali

OR vergadering

MR vergadering Platanenlaan

MR vergadering Platanenlaan

Contactavonden 30 oktober gezamenlijke avond

infobulletin komt uit

Start Arts&Activities voor groep 3-4, 4-5 en 6-7-8

Verjaardag juf Irene

Streetwise - verkeersprogramma van de ANWB

Infobulletin komt uit

Kerstmaaltijd alle groepen

Begin kerstvakantie

Infobulletin komt uit

MR vergadering Platanenlaan

OR vergadering

Infobulletin komt uit

MR vergadering Platanenlaan

Verjaardag juf Irma

Verkleedfeest overdag groep 1 en 2

Carnaval 's avonds groep 3 t/m 8

Infobulletin komt uit

OR vergadering

Infobulletin komt uit

MR vergadering Platanenlaan

Infobulletin komt uit

OR vergadering

Verjaardag juf Laura

infobulletin juni en juli komt uit

OR vergadering

MR vergadering Platanenlaan

Vrije dag kleuters groep 0-1 en 2

Verjaardag juf Karen

Verjaardag juf Stefanie

Musical groep 8 voor ouders en belangstellenden

Afscheidsavond na musical voor ouders en leerlingen groep 8

Afscheidsochtend groep 8 verzorgd door groep 0-1 t/m 7

Bioscoop groep 0-1 t/m 7

Start zomervakantie 12 uur

Juf Maria in groep 3-4

Juf Jacquelien in groep 7/8

Gelderse Museumdag

Contactmiddag groep 0-1

Contactavond groep 2-3 en 5/6

Contactmiddag groep 3-4 , 6-7 en 7-8

Contactavond groep 7/8

 Contactavond alle groepen

Fietsverlichting- controle

Juf Stefanie in groep 6-7

Juf Laura vrij

Contactavond groep 3-4, 4-5 en 6-7

Contactavond groep 3-4 en 6-7

Gezamenlijke contactavond ALLE groepen

Contactmiddag groep 3-4 en 6-7

Contactmiddag groep 8

Contactavond groep 4-5 en 8

Speelgoedmiddag voor groep 1-2

Juf Laura vrij

Juf Stefanie in groep 6-7

Nationaal schoolontbijt

Juf Laura vrij

Juf Stefanie in groep 6-7

Groep 7-8 bezoek van het bedrijf BKC in de klas

Groep 7-8 gaat op bezoek bij BKC

Groep 8 naar het Liemers College, Juf Maria in groep 7

Opening KDV en Peuterspeelzaal

Bezoek gastspreekster Edukans

Sinterklaasfeest 's middags vrij vanaf 12.00 uur voor alle kinderen

Doeavond Kerst, school in kerstsfeer brengen

informatieavond groep 5-6 19.30 uur

informatieavond groep 7-8 19.30 uur

informatieavond groep 3-4 19.30 uur

informatieavond groep 1-2 19.30 uur

MR vergadering Platanenlaan

Start Jantje Betonloten verkopen groep 5-6

Excursie Techno planet groep 7-8

Monumentendag groep 7-8

Vergadering Ouderraad

MR vergadering Platanenlaan

Nationaal schoolontbijt

Vergadering Ouderraad

Alle kinderen 's middags vrij

Sinterklaas op school

Doe-avond Sinterklaas

Infobulletin komt uit

Studiedag Prolesdag, alle kinderen vrij

MR vergadering Platanenlaan

OR vergadering

Nationaal voorleesmoment voor alle groepen

Infobulletin komt uit

Carnaval/verkleedfeest voor alle groepen

Rapport uit groepen 3-8

Contactavond, gezamelijke avond

Contactavond, gezamelijke avond

Doe-avond Kerst voor ouders die willen helpen

Verjaardag meester Willem voor groep 8

Kerstmaaltijd voor alle groepen

Kleuters naar school voor groep 0-2

Start kerstvakantie voor alle groepen

Infobulletin komt uit

Verjaardag juf Irma voor groep 4-5

OR vergadering

Verjaardag juf Dini voor groep 0-1

Pasen 's middags voor groepen 0-1 t/m 3

Zwemmen 's middags voor groep 4 t/m 8

Goede vrijdag, vrije dag voor alle groepen

Tweede paasdag, vrije dag voor alle groepen

Kleuters vrij (groepen 1-2)

Infobulletin komt uit

MR vergadering

Verjaardag juf Miranda voor groep 6

Verjaardag juf Heidy voor groep 7

OR vergadering

Tussen-gesprekken op aanvraag of uitnodiging voor groep 0-1 t/m 7

Eindtoets voor groep 8

Eindtoets voor groep 8

Eindtoets voor groep 8

Koningsspelen voor groep 3 t/m 8

Koningsdag, vrij voor alle groepen

Moederdag voor groepen 0-1 t/m 5

Avondvierdaagse voor alle groepen

Studiedag, groep 3-8 vrij

Tweede pinksterdag, vrij voor alle groepen

MR vergadering

Schoolreis voor alle groepen

Infobulletin komt uit

OR vergadering

MR vergadering

Vaderdag voor groep 0-1 t/m 5

Vrije dag kleuters voor groepen 0-1 & 2

Verjaardagen juf Jeannette en Juf Ingrid voor groepen 3-4

LOVS uitdraai mee voor groepen 1 & 2

Musical groep 8 overdag

Musical groep 8 voor ouders groep 8 en belangstellenden

Rapport uit voor groepen 3 t/m 8

LOVS uitdraai mee voor alle groepen

Afscheidsochtend groep 8 door leerlingen groep 0-1 t/m 7

Afscheidavond voor ouders en leerlingen groep 8

alle kinderen vrij i.v.m. verhuizing

Bioscoop groepen 0-1 t/m 7

Start zomervakantie

OVM gesprekken voor groepen 0 t/m 2

Kinderen mogen schoen mee nemen

Infobulletin komt uit

OR vergadering

Infobulletin komt uit

Infobulletin komt uit

Verjaardag juf Irene voor groep 1-2

Sinterklaas op school

Kleuters naar school voor groep 0-2

Start kerstvakantie voor alle groepen

Studiedag Prolesdag, alle kinderen vrij

OR vergadering

OR vergadering

Paasontbijt voor alle groepen

Verjaardag juf Inge voor groep 7-8

MR vergadering op Platanenlaan

OR vergadering

Tussen-gesprekken op aanvraag of uitnodiging voor groep 1 t/m 7

Moederdag voor groep 1 t/m 4

Koningsspelen voor groep 3 t/m 8

MR vergadering op Platanenlaan

Verjaardag juf Laura voor groep 5-6

Schoolreis voor alle groepen

OR vergadering

Vaderdag voor groep 1 t/m 4

Vrije dag kleuters (groep 1-2)

Playbackfestival voor alle groepen

Verjaardagen van juf Bettina en juf Karen voor groepen 3-4

Reservedatum Playbackfestival voor alle groepen

Verjaardag juf Stefanie voor groep 3-4

Wenmiddag, groep 8 vrij, voor alle andere groepen wennen

Vrij voor groep 8

Vrij voor groep 8

Bioscoop voor groep 0-1 t/m 7

Afscheidsochtend groep 8 door leerlingen groep 1 t/m 7

Musical groep 8 overdag voor groep 1 t/m 7

Musical groep 8 voor ouders groep 8 en belangstellenden

Afscheidsavond na musical voor ouders en leerlingen groep 8

Het Kofschip open dag op loc. Platanenlaan

Eerste schooldag

Schoolfotograaf

Goede vrijdag, vrije dag voor alle groepen

Tweede paasdag, vrije dag voor alle groepen

Koningsdag, vrij voor alle groepen

Tweede pinksterdag, vrij voor alle groepen

Studiedag Prolesdag, alle kinderen vrij

Studiedag, groep 3-8 vrij

Doeavond school in Sintsfeer brengen

Informatie avond Media wijsheid

Goede vrijdag, vrije dag voor alle groepen

Tweede paasdag, vrije dag voor alle groepen

Tweede pinksterdag, vrij voor alle groepen

Studiedag, groep 3-8 vrij

Studiedag alle groepen vrij

Studiedag, groep 3-8 vrij

Studiedag alle groepen vrij

Kleuters naar school

Kleuters naar school

Schoolreis hele school

Kleuters naar school

vrije middag voor alle groepen

vrije middag voor alle groepen

vrije middag voor groep 1 t/m 4

vrije middag voor alle groepen

Kleuters vrij (groepen 1-2)

Kleuters vrij (groepen 1-2)

Carnaval/verkleedfeest voor alle groepen

vrije middag voor alle groepen

Nationaal Pannenkoekendag

Paasontbijt voor alle groepen

Zwemmen 's middags voor groep 4 t/m 8

Koningsspelen voor groep 1 t/m 8 aanvang 9.30 uur.

Playbackfestival voor alle groepen

Musical groep 8 voor ouders groep 8 en belangstellenden

Kerstmaaltijd voor alle groepen, inloop vanaf 17.30 uur

Afscheidsavond groep 8 alleen voor ouders en leerlingen groep 8

wenmiddag groep 1 t/m 7